JOACCS

JOACCS Oy on liikkeenjohdon konsultointiin ja koulutukseen suuntautunut yritys, jonka ovat perustaneet  kenraalimajuri (evp) Pasi Jokinen sekä opinto-ohjaaja, erityisopettaja Anu Jokinen. JOACCS perustettiin Pasin siirryttyä reserviin Ilmavoimien komentajan tehtävästä palveltuaan yli 30 vuotta puolustusvoimissa. Anulla on yli 20 vuoden kokemus nuorten opinto-ohjauksesta ja hän on työnsä ohessa kouluttanut itseään laaja-alaisesti. JOACCS on perustettu mahdollistamaan omistajiensa osaamisen tarjoamisen siitä kiinnostuneille yrityksille, yhteisöille tai henkilöille.

Pasi Jokinen

Pasilla on vahva osaaminen ja tietotaito taktisesta, operatiivisesta ja strategisesta johtamisesta muuttuvissa ja yllättävissä toimintaympäristöissä. Pasille tärkeää on tiimityö, sen suunnittelu ja johtaminen sekä tiimin jäsenten kannustaminen oman osaamisensa parhauttamiseen sekä erilaisten näkökulmien ja ajatusten vaihtoon.

Anu jokinen

Anu on kokenut lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja, vahva opetus- ja ohjausalan ammattilainen. Anun työkalupakista löytyvät myös psyykkisen valmentajan sekä nuorten RSMP-koulumotivaatiovalmentajan pätevyydet.

Ydinosaamisemme

 

Johtaminen ja johtoryhmätyö. ml. strategiatyö

Sotilaallisten hankkeiden, konseptien ja suorituskykyvaatimusten ymmärtäminen ja konkretisointi

Ilma- ja ohjuspuolustus sekä sotilasilmailu, ml. UAV/S ja ilmatilanhallinta

(Integroidut) tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät

Tuulivoimahaasteet puolustukselle

Avaruuden sotilaallinen käyttö

NATO suunnitteluprosessi

 

 

Lukion opinto-ohjaus ja erityisopetus

Ratkaisukeskeinen ohjaus ja valmennus

Vahvuuksien ja motivaation kartoittaminen

Uraohjaus

Oppimisen ja opiskelutaitojen ohjaaminen ja opettaminen

Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet: lukiseulat, -testaus ja -lausunnot

asiantuntijuus

konsultointi

valmennus

erikseen tai yhdessä